Izvršni direktor

Dušan Žarković

Izvršni direktor Instituta za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope

Dušan Žarković je istaknuti stručnjak za odnose sa javnošću sa velikim iskustvom u državnom i privatnom sektoru.

Kao izvršni direktor Instituta za politiku i ekonomiju jugoistočne Evrope, pokretač je velikog broja inicijativa za podsticanje političke i ekonomske saradnje kako u regionu, tako i u svetu.

Prethodno je obavljao funkciju šefa Kabineta u Kabinetu ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, gde je imao ključnu ulogu u strateškom planiranju i koordinaciji politika usmerenih na razvoj inovacionog ekosistema i inivacione infrastrukture u Srbiji.

Pre rada u Vladi, iskustvo u zakonodavnim telima sticao je kroz ulogu specijalnog savetnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, najvišem predstavničkom telu Republike Srbije.

Kao dokazani stručnjak u oblasti razvoja politika za lokalne zajednice, koordinator je projekata Svetske banke koji imaju za cilj jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Pod njegovim vođstvom, pokrenuta je Škola ekonomskog novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. U okviru Škole, renomirani stručnjaci iz oblasti medija, biznisa i ekonomskih nauka uče studente o najnovijim trendovima i ekonomskim kretanjima širom sveta.

Gostujući je predavač na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, u oblastima primene novih tehnologija, a posebno veštačke inteligencije i analize podataka, u poslovanju i komunikacijama. Posvećen osnaživanju mladih, osnivač je najveće besplatne platforme za obrazovanje u regionu – GOstudy.

Dušan je snažan zagovornik otvorenog društva i aktivno radi na podizanju demokratskih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana. Promoviše demokratske vrednosti kroz učešće na konferencijama i sarađuje sa priznatim think-tank-ovima i nevladinim organizacijama iz SAD, zemalja Evropske unije i Izraela.

Sa master diplomom iz odnosa s javnošću na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Dušan ima dokazano iskustvo u strateškoj komunikaciji, odnosima sa medijima i javnom angažmanu.