Putokaz za digitalnu budućnost: američka strategija za međunarodni sajber prostor i digitalnu politiku

U eri obeleženoj sve većom konkurencijom i globalnim izazovima kao što su klimatske promene, zdravstvena bezbednost i održivi ekonomski rast, tehnologija igra ključnu ulogu. Baš zbog toga je Stejt department kao prioritet postavio jačanje kapaciteta i stručnosti u sajber, digitalnim i tehnologijama u nastajanju.

U predgovoru Strategije za međunarodni sajber prostor i digitalnu politiku, državni sekretar Entoni Blinken navodi: „Nalazimo se u ključnom periodu međunarodnih odnosa, koji karakterišu konkurencija između nacija i zajednički globalni izazovi kao što su klimatske promene, hrana i zdravstvenu bezbednost i ekonomski rast.“ On poziva na formiranje koalicija između vlada, privrede i civilnog društva koje bi mogle presudno da utiču na digitalnu revoluciju – od postojane infrastrukture do naprednih tehnologija (pouzdana veštačka inteligencija i upravljanje podacima).

Po njegovim rečima, Sjedinjene Države su odlučne u saradnji sa bilo kojom nacijom ili entitetom posvećenim razvoju i primeni otvorenih, sigurnih i bezbednih tehnologija koje promovišu inkluzivni rast, jačaju demokratska društva i osnažuju pojedince širom sveta.

Strateška vizija i međunarodna saradnja

SAD imaju za cilj da se udruže sa saveznicima, zainteresovanim stranama i partnerima na globalnom nivou kako bi uticali na projektovanje, razvoj, upravljanje i korišćenje sajber prostora i digitalnih tehnologija. Ova saradnja teži unapređenju ekonomskog prosperiteta i inkluzije, poboljšanju bezbednosti, borbi protiv sajber kriminala i očuvanju ljudskih prava i demokratskih principa. Za razliku od autokratskih režima koji koriste digitalne alate bez ikakvih ograničenja, američka strategija naglašava prednosti osnaživanja i povezivanja otvorenog, interoperabilnog, bezbednog i pouzdanog Interneta.

Liderstvo u sajber prostoru i digitalnim tehnologijama u nastajanju je ključno za realizaciju vizije „slobodnog, otvorenog, bezbednog i prosperitetnog sveta“, kako je navedeno u Strategiji nacionalne bezbednosti (NSS) za 2022. godinu. Stejt department predvodi ove napore, unapređujući ciljeve Nacionalne strategije sajber bezbednosti (NCS) za 2023. da stvori odbranjiv digitalni ekosistem koji poštuje zakonske regulative kroz međunarodna partnerstva. 

Principi digitalne solidarnosti

Digitalna solidarnost, kamen temeljac ove Strategije, obuhvata spremnost da se sarađuje na zajedničkim tehnološkim ciljevima, pomaže partnerima da unaprede svoje kapacitete i pružaju međusobnu podršku. Ovaj princip osigurava da oni koji koriste digitalne tehnologije na način koji poštuje prava imaju koristi od poboljšane bezbednosti, otpornosti, nezavisnosti i razvoja. 

Ključne tačke ovog principa su:

  • Podrška globalnim partnerima: Pomoć saveznicima i privredama u razvoju da iskoriste nove tehnologije za održivo postizanje svojih razvojnih i ekonomskih ciljeva.
  • Održavanje partnerstava: Održavanje jake saradnje sa civilnim društvom i privatnim sektorom, promovisanje sajber bezbednosti.
  • Poboljšanje sajber kapaciteta: Osnaživanje partnera da razviju siguran, otporan digitalni ekosistem sposoban za brz oporavak od digitalnih pretnji i incidenata.

Stejt department SAD, u koordinaciji sa drugim saveznim agencijama i međunarodnim telima, daće prioritet ovim principima i akcijama u narednih tri do pet godina, demonstrirajući posvećenost Sjedinjenih Država izgradnji zajedničke, inovativne digitalne budućnosti. Kroz usklađene napore, SAD imaju za cilj da neguju digitalno okruženje koje nije samo od koristi američkim interesima, već i podržava globalnu stabilnost i rast.

Celokupan tekst Strategije dostupan na: United States International Cyberspace & Digital Policy Strategy

Povezane aktuelnosti

Related news