Politika privatnosti

Ko smo mi

Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope, Sanje Živanovića 25, Savski venac, Beograd 11000 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Svrha obrade i pravni osnov Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Komunikacija sa korisnicima Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Enkriptovanje podataka Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od dve godine.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije Institut za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke. Prava možete ostvariti kontaktiranjem Instituta za politiku i ekonomiju Jugoistočne Evrope na sledeće načine: Adresa, Email, Telefon: Sanje Živanovića 25, Office@ipese.rs, +381 63 392284

Nadležni organ Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.